Refugio County

Bayside
Refugio
Woodsboro
DB-City :Refugio County
HASC code :US-TX-RF
FIPS 6-4 code :48391
Capital :Refugio
Largest city :Refugio
Elevation :High : Woodsboro 41 ft
Low : Refugio 0 ft
Population :7,828
Land Area :770 sq mi
(1,994 km²)
Density :10.17/sq mi
(3.93/km²)
Time zone :UTC -6